بروشورها و پمفلت ها

ویترکتومی
catalogue 1 Description
لیزیک
لیزیک
گلوکوم
گلوکوم
ناخنک
ناخنک
کوفتگی چشم
کوفتگی چشم
نحوه ریختن قطره چشمی
نحوه ریختن قطره چشمی

تماس با ما

اطلاعات تماس

آدرس:
بلوار وکیل آباد، خیابان سیدرضی، سیدرضی 45، بیمارستان بینا
تلفن:
  • +98 51 36163
  • +98 1345678
پذیرش (شنبه - پنجشنبه)
Info@EHBina.com
  • 7 صبح الی 14
  • 15 الی 20