دکتر جعفریان. مهسا

جراح و متخصص چشم

فوق تخصص قرنیه

سوابق تحصیلی

فوق تخصص چشم‌پزشکی- بیمارستان الزهرای زاهدان- 1386
فوق تخصص چشم‌پزشکی- بیمارستان خاتم‌الانبیاء مشهد- 1394
فوق تخصص قرنیه- 1397

سوابق علمی

دارای رتبه دو رقمی کنکور پزشکی- 1372
دارای رتبه نخست تحصیلی در دوره پزشکی عمومی- دانشگاه علوم پزشکی مشهد- ورودی 1379

سوابق کاری

متخصص چشم‌پزشکی- تربت‌ حیدریه- 4 سال
متخصص چشم‌پزشکی- بیمارستان شریعتی مشهد- یک سال

علاقه / تجربه تحقیق
جزییات تماس

متخصصان مرتبط

دکتر علیجانی. محسن
دکتر حمید، لاله
دکتر واحدی. علیرضا