دکتر حلمی. تکتم

جراح و متخصص چشم

فوق تخصصی شبکیه

سوابق تحصیلی

بیماریهای شبکیه و زجاجیه و عصب اپتیک

سوابق علمی

پزشک عمومی از دانشگاه آزاد مشهد

تخصص چشم پزشکی از دانشگاه جندی شاپور اهواز

فلوشیپ شبکیه و زجاجیه از دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 

سوابق کاری

طبابت در بیمارستان فوق تخصصی خاتم الانبیا مشهد

طبابت در بیمارستان فارابی مشهد

طبابت در بیمارستان امام زمان عج مشهد

طبابت در بیمارستان فوق تخصصی چشم بینا مشهد

علاقه / تجربه تحقیق

بیماریهای رتینوپاتی دیابتیک

CSR

جزییات تماس

Email: helmiT@ehbina.com

Telephone: 05136163

متخصصان مرتبط

دکتر نصرت، نسترن
دکتر احمدی. سینا
دکتر جعفریان. مهسا