دکتر رجعتی حقی، علیرضا

جراح و متخصص چشم

فوق تخصص شبکیه

فوق تخصص یووئیت

سوابق تحصیلی

دانشگاه شهید بهشتی تهران

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

سوابق علمی

گذراندن دوره بیماریهای التهابی چشم و یووئیت از آمریکا

سخنرانی در کنگره های علمی داخل و خارج کشور

سوابق کاری

طبابت در بیمارستان لبافی نژاد تهران

طبابت در بیمارستان خاتم الانبیا مشهد

طبابت در بیمارستان رضوی مشهد

طبابت در بیمارستان امام زمان عج

طبابت در بیمارستان فوق تخصصی چشم بینا مشهد

علاقه / تجربه تحقیق

بیماریهای التهابی چشم

بیماریهای شبکیه

جزییات تماس

Email: rajatiA@ehbina.com

Telephone: 05136163

متخصصان مرتبط

دکتر ایراندوست. فاطمه
دکتر نصرت، نسترن
دکتر حلمی. تکتم