دکتر سعادت، علی

جراح و متخصص چشم

فوق تخصص شبکیه

سوابق تحصیلی

پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1376
متخصص چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1380
فلوشیپ ویتره ورتین دانشگاه شهید پزشکی مشهد در سال 1394

سوابق علمی

گذراندن دوره تخصصی چشم پزشکی و ارائه پروژه تحقیقاتی افتادگی پلک به عنوان روش جدید

گذراندن دوره آموزشی فیکو و دریافت گواهینامه آن

گذراندن دوره فلوشیپ فوق تخصصی و ارائه پایانامه تحقیقاتی بررسی ژن MTHF

سوابق کاری

فعالیت در بیمارستان خاتم الانبیا مشهد  به مدت 2 سال

طبابت در مراکز چشم پزشکی شهرستان های کاشمر، بردسکن و قاین

طبابت در کلینیک های خصوصی مشهد به مدت 10 سال

 

علاقه / تجربه تحقیق
جزییات تماس

متخصصان مرتبط

دکتر اسماعیلی. علیرضا
دکتر صفاری، رحیم
دکتر قاسمی. علیرضا