اخبار

مشاوره قلب در بیمارستان فوق تخصصی چشم بینا

با توجه به نیاز بیماران محترم به مشاوره قلب قبل از هرگونه عمل جراحی چشم، و به منظور سهولت در جریان عمل و راحتی حال بیماران، مشاوره قلب توسط پزشک متخصص قلب همه روزه در کلینیک بیمارستان چشم بینا صورت میگیرد. بیماران محترم بدون نیاز به مراجعه به مراکز درمانی دیگر میتوانند در بیمارستان کلیه معاینات لازم را انجامم دهند.