اخبار

پرسش و پاسخ با دکتر نفیسه یعقوبی در برنامه تلویزیونی پزشک شما

این هفته در پخش تلویزیونی شبکه استانی برنامه پزشک شما با دکتر نفیسه یعقوبی فوق تخصص قرنیه همراه هستیم و شما می توانید پرسش های خود را در این برنامه به صورت زنده مطرح کنید.

زمان پخش برنامه: شنبه یکم آذرماه ساعت ۹