اخبار

گفتگوی علمی آموزشی با جناب آقای دکتر اسماعیلی

گفتگوی علمی آموزشی این هفته با جناب آقای دکتر اسماعیلی رئیس بیمارستان فوق تخصصی چشم بینا در روز جمعه سوم مردادماه در کانال اینستاگرام بیمارستان پخش خواهد شد.

شما میتوانید کلیه سوالات مربوطه را ارسال نمایید و در این برنامه شرکت کنید.