پاراکلینیک

خدمات متداول و شایع پاراکلینیکی که در بینا ارایه میشود.

اسلیت فتوگرافی

there is no description for this service

بینایی سنجی

there is no description for this service

تصویر برداری قرنیه

there is no description for this service

تصویربرداری از شبکیه

فتوگرافی شبکیه

فتوگرافی شبکیه

نوعی تصویربرداری رنگی از شبکیه می باشد که برای مستندسازی و پیگیری بیماری های شبکیه در طول زمان مورد استفاده قرار می گیرد.

OCTA

OCTA

یک تکنیک تصویربرداری جدید و غیر تهاجمی برای بررسی عروق شبکیه می باشد. این تست تصاویر آنژیوگرافی بدون تزریق ماده حاجب فراهم می کند.

OCT

OCT

یک ابزار تصویربرداری اپتیکی برای بررسی لایه های شبکیه می باشد. این تست معمولا در تشخیص و پیگیری درمان انواع بیماری های شبکیه مورد استفاده قرار می گیرد.

آنژیوگرافی

آنژیوگرافی

یک فرایند تصویربرداری از جریان عروقی شبکیه و بافت اطراف آن با تزریق ماده حاجب  به داخل جریان خون می باشد. این تست برای بررسی جریان خون شبکیه و کوروئید استفاده می گردد. فلوئورسین آنژیوگرافی (FA) جهت بررسی سیستم عروقی شبکیه و ایندوسیانین گرین آنژیوگرافی (ICGA) به منظور بررسی سیستم عروقی کوروئید استفاده می گردد.

تصویربرداری شبکیه نوزادان(Retcam)

این یک سیستم تصویربرداری شبکیه کودکان با زاویه دید گسترده است که برای غربالگری رتینوپاتی نوزادان نارس به کار می رود. در بیمارستان فوق تخصصی چشم بینا با بکارگیری بروزترین تجهیزات تمامی نیازهای این نوع تصویربرداری برطرف شده است.

تصویربرداری گلوکوم

OCTسرعصب

OCTسرعصب

تصویربرداری سر عصب به منظور بررسی لایه های شبکیه در محدوده عصب بینایی صورت می گیرد. انجام این تست در تشخیص و پیگیری بیماری گلوکوم و هرگونه بیماری مربوط به عصب بینایی حائز اهمیت می باشد

OCT سگمان قدامی

OCT سگمان قدامی

تصویربرداری مقطعی از قرنیه و بخش قدامی چشم است. این فناوری با استفاده از ارزیابی کیفی و کمی از زاویه اتاق قدامی در تشخیص و مدیریت بیماری گلوکوم به کار می رود.

تعیین لنز داخل چشمی

there is no description for this service

درمان خشکی چشم

there is no description for this service

سنجش میدان بینایی

there is no description for this service

سونوگرافی چشمی

there is no description for this service

فوندوس فتوگرافی

there is no description for this service

لیزر سرپایی

there is no description for this service