بروشورها و پمفلت ها

ویترکتومی
catalogue 1 Description
لیزیک
لیزیک
گلوکوم
گلوکوم
ناخنک
ناخنک
کوفتگی چشم
کوفتگی چشم
نحوه ریختن قطره چشمی
نحوه ریختن قطره چشمی
تست
فثسف

تماس با ما

اطلاعات تماس

آدرس:
بلوار وکیل آباد، خیابان سیدرضی، سیدرضی ۴۵، بیمارستان بینا
تلفن:
  • +98 51 36163
پذیرش (شنبه - پنجشنبه):
Info@EHBina.com
  • ۷ صبح الی ۱۴
  • ۱۵ الی ۲۰
  • پنجشنبه ها: ۷ صبح الی ۱۴