افزایش اندازه متن اندازه پیش فرض کاهش اندازه متن
چاپ صفحه

دکتر سینا احمدی

Dr. Ahmadi. S

 

جراح و متخصص چشم

Ophthalmologist

 

فوق تخصص شبکیه

Retina Fellowship

 

 

• معاینات تخصصی چشم پزشکی

• معاینات تخصصی دوره ای برای بیماران دیابتی

• جراحی آب مروارید (کاتاراکت)

• جراحی شبکیه (ویترکتومی)

• تزریق داخل چشمی

• لیزر شبکیه

نظرات و تجربیات خود را با ما در میان بگذارید