افزایش اندازه متن اندازه پیش فرض کاهش اندازه متن
چاپ صفحه

دکتر علیرضا زارعی فر

Dr. Zareifar. A.R

 

جراح و متخصص چشم

Ophthalmologist

 

• معاینات تخصصی چشم پزشکی

• عمل حذف عینک با روش ترنس پی آرکی (Trans-PRK)

• عمل حذف عینک با روش پی آرکی (PRK)

• عمل حذف عینک با روش فمتولیزیک

• عمل حذف عینک با روش لیزیک

• جراحی آب مروارید (کاتاراکت)

• جراحی مجاری اشکی

نظرات و تجربیات خود را با ما در میان بگذارید