دکتر احمدی. سینا

جراح و متخصص چشم

فوق تخصص شبکیه

سوابق تحصیلی

جراح و متخصص چشم

فلوشیپ شبکیه

Master of neuroscience retinal electrophysiology

سوابق علمی

عضو جراحان چشم پزشک اروپا

عضو جراحان چشم پزشک ایران

سوابق کاری

پزشکی عمومی – دانشگاه علوم پزشکی مشهد

فلوشیپ شبکیه – دانشگاه علوم پزشکی شیراز

فوق لیسانس neuroscience – دانشگاه اوهاوا کانادا

علاقه / تجربه تحقیق

جراحی ویترکتومی

بیماریهای رتینوپاتی دیابتی

جزییات تماس

Email: ahmadiS@ehbina.com

Telephone: 051336163

متخصصان مرتبط

دکتر رایگان. فیروزه
دکتر دانشور. رامین
دکتر برازنده. بهزاد