دکتر برازنده. بهزاد

جراح و متخصص چشم

فوق تخصص قرنیه

سوابق تحصیلی

دوره پزشکی عمومی

تخصص چشم

فوق تخصص قرنیه و سگمان قدامی

سوابق علمی

ارائه مقالات در زمینه چشم

شرکت در کنفرانس در آمریکا به عنوان سخنران

شرکت در دوره های کوتاه مدت در آمریکا – بوستون و سینسیناتی

سوابق کاری

اشتغال به طبابت پس از اخذ مدرک فلوشیپ – 1385تاکنون

عضو هیئت مدیره بیمارستان فوق تخصصی چشم بینا- 1397 تاکنون

علاقه / تجربه تحقیق
جزییات تماس

Email: BarazandehB@ehbina.com

Telephone: 05136163

متخصصان مرتبط

دکتر فریمانی. جواد
دکتر احمدی. سینا
دکتر ثاقب. ستاره