دکتر یعقوبی. نفیسه

جراح و متخصص چشم

فوق تخصص قرنیه

سوابق تحصیلی

دکترای عمومی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد
دکترای تخصصی چشم پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد
فلوشیپ قرنیه در دانشگاه علوم پزشکی شیراز

سوابق علمی

ارائه سخنرانی در کنگره سالیانه چشم شیراز و مشهد

عضو انجمن چشم پزشکی ایران

سوابق کاری

طبابت در بیمارستان امام رضا(ع)، قائم و خلیلی شیراز – 1382- 1387

طبابت در بیمارستان خصوصی رضوی مشهد، کلینیک نوید ، کلینیک آفتاب، کلینیک توس – 1383 تا کنون

عضو موسسین بیمارستان چشم بینا -1390 تا کنون

رییس هیئت مدیره بیمارستان فوق تخصصی چشم بینا- 1397 تاکنون

علاقه / تجربه تحقیق

کلیه عمل های جراجی چشم در زمینه قرنیه

پیوند قرنیه

آب مروارید

اصلاح عیوب انکساری

جزییات تماس

Email: YaqubiN@ehbina.com

Telephone: 05136163

متخصصان مرتبط

دکتر دانشور. رامین
دکتر نصرت، نسترن
دکتر سلطانی فر، مهدی