دکتر اسماعیلی. علیرضا

جراح و متخصص چشم

فوق تخصص گلوکوم

سوابق تحصیلی

پزشکی عمومی – دانشگاه علوم پزشکی مشهد
تخصص چشم
دوره تکمیلی فلوشیپ گلوکوم

سوابق علمی

عضو آکادمی چشم پزشکان آمریکا
عضو جراحان اروپا
عضو انجمن جراحان گلوکوم دنیا
درج مقالات علمی در مجلات متغیر علمی
سخنرانیهای متعدد در مجامع علمی داخلی و بین المللی

سوابق کاری

طرح پزشکی عمومی – 1372 – 1374
ریاست بیمارستان شهرستان طبس- 1373-1374
طبابت در بیمارستان خصوصی رضوی مشهد

عضو موسسین بیمارستان چشم بینا -1390 تا کنون

ریاست بیمارستان فوق تخصصی چشم بینا- 1397 تاکنون

علاقه / تجربه تحقیق

انجام کلیه عمل های چشمی در زمینه گلوکوم

آب مروارید

لیزیک

PRK

فمتولیزیک

جزییات تماس

Email: EsmaeiliA@ehbina.com

Telephone: 05136163

متخصصان مرتبط

دکتر سلطانی فر، مهدی
دکتر خجسته. علیرضا
دکتر قوام سعیدی، حسین