پیوند قرنیه

  قرنیه قرنیه به لایه شفاف جلوی چشم گفته می شود که درست جلوی قسمت رنگی چشم...