افزایش اندازه متن اندازه پیش فرض کاهش اندازه متن
چاپ صفحه
 • فرزانه قاسم زاده

 • فوق تخصص شبکیه

 • جراحی آب مروارید (کاتاراکت) - انواع لیزرهای شبکیه و گلوکوم - عمل حذف عینک با روش Trans-PRK - جراحی شبکیه (ویترکتومی عمیق) - بازکردن مجرای اشکی با عمل DCR - خارج کردن روغن سیلیکون - کرایوتراپی

فرزانه قاسم زاده

فوق تخصص شبکیه

برنامه کلینیک

یکشنبه 7:45 تا 10:00
سه شنبه 8:30 تا 11:30
 • علیرضا خجسته

 • متخصص چشم

 • معاینات تخصصی چشم پزشکی - عمل حذف عینک با روش ترنس PRK - عمل حذف عینک با روش PRK - عمل حذف عینک با روش لیزیک - عمل حذف عینک با روش فمتولیزیک - جراحی آب مروارید یا کاتاراکت (فیکو) بدون بخیه

علیرضا خجسته

متخصص چشم

برنامه کلینیک

شنبه 8:30 تا 12:30
شنبه 16:30 تا 19:30
یکشنبه 8:30 تا 11:30
سه شنبه 8:30 تا 12:30
سه شنبه 16:30 تا 19:30
چهارشنبه 8:30 تا 12:30
چهارشنبه 16:00 تا 19:30
 • مرتضی مرتضوی فرد

 • متخصص چشم

 • جراحی آب مروارید (کاتاراکت) - جراحی آب سیاه (گلوکوم) - مجاری اشکی کودکان و بزرگسالان - جراحی های پلکی زیبایی و درمانی - عمل های حذف عینک - کاشت دائمی انواع مختلف لنزهای داخل چشمی - جراحی استرابیسم (انحراف چشمی) - تجویز انواع مختلف لنزهای تماسی

مرتضی مرتضوی فرد

متخصص چشم

برنامه کلینیک

شنبه 7:30 تا 9:30
چهارشنبه 10:00 تا 11:30
 • سینا احمدی

 • فوق تخصص شبکیه

 • جراحی آب مروارید (کاتاراکت) - جراحی شبکیه (ویترکتومی) - تزریق داخل چشمی - لیزر شبکیه

سینا احمدی

فوق تخصص شبکیه

برنامه کلینیک

شنبه 8:30 تا 13:00
دوشنبه 8:30 تا 13:00
چهارشنبه 8:30 تا 13:00
 • بهزاد برازنده

 • فوق تخصص قرنیه

 • فیکو - انواع پیوندهای قرنیه شامل پیوندهای اندوتلیال - لایه قدامی - پیوند قرنیه با استفاده از لیزر فمتوسکند - پیوند قرنیه مصنوعی - کاشت لنز در چشم‌های آسیب دیده از ضربه یا جراحی‌های عارضه دار قبلی - بازسازی وسیع سطح چشم پس از سوختگی ها - کاشت عنبیه مصنوعی

بهزاد برازنده

فوق تخصص قرنیه

برنامه کلینیک

شنبه 9:00 تا 12:00
یکشنبه 9:00 تا 12:00
دوشنبه 10:00 تا 12:00
سه شنبه 9:00 تا 12:00
پنجشنبه 17:00 تا 18:30
 • نفیسه یعقوبی

 • فوق تخصص قرنیه

 • کاشت لنز اسکلرال - پیوند قرنیه با لیزر - جراحی آب مروارید (کاتاراکت) - جراحی گلوکوم (آب سیاه) - بازسازی و کاشت عنبیه مصنوعی - بازسازی قدام چشمی

نفیسه یعقوبی

فوق تخصص قرنیه

برنامه کلینیک

یکشنبه 16:00 تا 19:00
دوشنبه 9:00 تا 13:00
سه شنبه 16:00 تا 19:00
پنجشنبه 9:00 تا 12:00
 • علیرضا اسماعیلی

 • فوق تخصص گلوکوم

 • جراحی آب سیاه (گلوکوم) - جراحی آب مروارید با کمک لیزر - انجام عمل حذف عینک با روش PRK - ترنس PRK - فمتواسمایل و فمتولیزیک - درمان پیر چشمی و حذف عینک مطالعه

علیرضا اسماعیلی

فوق تخصص آب سیاه (گلوکوم)

برنامه کلینیک

یکشنبه 9:00 تا 14:00
دوشنبه 16:00 تا 19:30
سه شنبه 9:00 تا 14:00
 • آرش امیدتبریزی

 • فوق تخصص شبکیه

 • جراحی شبکیه و زجاجیه (ویترکتومی، اسکلرال باکلینگ) - انجام جراحی های مجرای اشکی - عمل حذف عینک به روش PRK - جراحی آب مروارید (کاتاراکت) - لیزر شبکیه - ناخنک

آرش امیدتبریزی

فوق تخصص شبکیه

برنامه کلینیک

یکشنبه 16:30 تا 19:30
سه شنبه 16:30 تا 19:30
چهارشنبه 9:00 تا 11:00
 • آرمین همتی

 • فوق تخصص شبکیه

 • لیزر داخل چشمی (لیزر شبکیه) - جراحی شبکیه (ویترکتومی) - جراحی اسکلرال باکلینگ - عمل فیکو ویترکتومی - جراحی آب مروارید (کاتاراکت) - تزریق داخل چشم

آرمین همتی

فوق تخصص شبکیه

برنامه کلینیک

دوشنبه 13:00 تا 16:30
سه شنبه 8:00 تا 13:00
چهارشنبه 14:00 تا 16:30
پنجشنبه 9:00 تا 11:00
 • تکتم حلمی

 • فوق تخصص شبکیه

 • معاینات تخصصی چشم پزشکی - جراحی های شبكيه شامل پارگی و خونريزی شبكيه - انواع ليزرهای شبكيه - تزريقات داخل چشم

تکتم حلمی

فوق تخصص شبکیه

برنامه کلینیک

پنجشنبه 13:00 تا 14:00
 • جواد فریمانی

 • متخصص چشم

 • معاینات تخصصی چشم پزشکی - عمل حذف عینک با روش ترنس پی آرکی - عمل حذف عینک با روش پی آرکی - عمل حذف عینک با روش لیزیک - جراحی آب مروارید (کاتاراکت) - رفع انسداد مجرای اشکی

جواد فریمانی

متخصص چشم

برنامه کلینیک

 • حسین قوام سعیدی

 • متخصص چشم

 • جراحی کاتاراکت (فیکو) - جراحی گلوکوم (آب سیاه) - عمل های حذف عینک شامل PRK و فمتولیزیک - بلفاروپلاستی - عمل های پلک و مجاری اشکی

حسین قوام سعیدی

متخصص چشم

برنامه کلینیک

چهارشنبه 14:30 تا 16:30
پنجشنبه 8:30 تا 11:00
شنبه 7:45 تا 9:45
 • علی سعادت

 • فوق تخصص شبکیه

 • لیزر داخل چشمی (لیزر شبکیه) - جراحی شبکیه (ویترکتومی) - جراحی اسکلرال باکلینگ - عمل فیکو ویترکتومی - جراحی آب مروارید (کاتاراکت) - تزریق داخل چشم

علی سعادت

فوق تخصص شبکیه

برنامه کلینیک

سه شنبه 8:15 تا 11:00
 • علیرضا رجعتی حقی

 • فوق تخصص شبکیه

 • معاینات تخصصی چشم پزشکی - جراحی های شبكيه شامل پارگی و خونريزی شبكيه - انواع ليزرهای شبكيه - تزريقات داخل چشم

علیرضا رجعتی حقی

فوق تخصص شبکیه

برنامه کلینیک

دوشنبه 9:30 تا 10:00
 • علیرضا زارعی فر

 • متخصص چشم

 • معاینات تخصصی چشم پزشکی - عمل حذف عینک با روش ترنس پی آرکی - عمل حذف عینک با روش پی آرکی - عمل حذف عینک با روش لیزیک - جراحی آب مروارید (کاتاراکت) - رفع انسداد مجرای اشکی

علیرضا زارعی فر

متخصص چشم

برنامه کلینیک

شنبه 9:00 تا 11:30
دوشنبه 9:00 تا 11:30
چهارشنبه 9:00 تا 11:30
 • سیده فاطمه ایراندوست

 • فوق تخصص قرنیه

 • فمتولیزیک - PRK - اسمایل - کاشت لنزهای داخل چشمی - پیوند قرنیه - جراحی آب مروارید (فیکو) - جراحی آب سیاه و شنت داخل چشمی - جراحی های قوز قرنیه - جراحی زیبایی پلک (بلفاروپلاستی) - جراحی مجاری اشکی

سیده فاطمه ایراندوست

فوق تخصص قرنیه

برنامه کلینیک

یکشنبه 9:00 تا 13:00
چهارشنبه 9:00 تا 13:00
پنجشنبه 10:00 تا 12:00
 • فاطمه سبزی

 • فوق تخصص قرنیه

 • فمتولیزیک - PRK - اسمایل - کاشت لنزهای داخل چشمی - پیوند قرنیه - جراحی آب مروارید (فیکو) - جراحی آب سیاه و شنت داخل چشمی - جراحی های قوز قرنیه - جراحی زیبایی پلک (بلفاروپلاستی) - جراحی مجاری اشکی

فاطمه سبزی

فوق تخصص قرنیه

برنامه کلینیک

یکشنبه 17:00 تا 19:30
پنجشنبه 12:00 تا 14:00
دوشنبه 11:00 تا 13:00
چهارشنبه 7:30 تا 9:30
 • لاله حمید

 • متخصص چشم

 • معاینات تخصصی چشم پزشکی - عمل حذف عینک با روش ترنس پی آرکی - عمل حذف عینک با روش پی آرکی - عمل حذف عینک با روش لیزیک - جراحی آب مروارید (کاتاراکت) - رفع انسداد مجرای اشکی

لاله حمید

متخصص چشم

برنامه کلینیک

سه شنبه 10:00 تا 12:30
 • محسن علیجانی گنجارودی

 • متخصص چشم

 • جراحی کاتاراکت یا آب مروارید (فیکو) - اصلاح عیوب انکساری (لیزر، لنز، عینک) - جراحی انحراف چشم (استرابیسم) - عمل های رفع انسداد مجاری اشکی - جراحی گلوکوم (آب سیاه) - جراحی پلاستیک

محسن علیجانی گنجارودی

متخصص چشم

برنامه کلینیک

یکشنبه 8:00 تا 11:00
دوشنبه 10:00 تا 12:00
 • محمد طاهر تجویدی

 • متخصص چشم

 • معاینات تخصصی چشم پزشکی - عمل حذف عینک با روش ترنس پی آرکی - عمل حذف عینک با روش پی آرکی - عمل حذف عینک با روش لیزیک - جراحی آب مروارید (کاتاراکت) - رفع انسداد مجرای اشکی

محمد طاهر تجویدی

متخصص چشم

برنامه کلینیک

 • محمودرضا مشرقی

 • متخصص چشم

 • معاینات تخصصی چشم پزشکی - عمل حذف عینک با روش ترنس پی آر کی - عمل حذف عینک با روش پی آر کی - عمل حذف عینک با روش لیزیک - جراحی آب مروارید (کاتاراکت) - رفع انسداد مجرای اشکی

محمودرضا مشرقی

متخصص چشم

برنامه کلینیک

چهارشنبه 9:30 تا 11:30
 • مهدی سلطانی فر

 • فوق تخصص قرنیه

 • عمل حذف عینک به روش فمتولیزیک - PRK - اسمایل - کاشت لنزهای داخل چشمی - پیوند قرنیه - جراحی آب مروارید (فیکو) - جراحی آب سیاه یا گلوکوم - جراحی مجاری اشکی

مهدی سلطانی فر

فوق تخصص قرنیه

برنامه کلینیک

شنبه 14:00 تا 16:00
دوشنبه 14:00 تا 16:00
چهارشنبه 14:00 تا 16:00
 • مهدی قاسمی

 • فوق تخصص شبکیه

 • لیزر داخل چشمی (لیزر شبکیه) - جراحی شبکیه (ویترکتومی) - جراحی اسکلرال باکلینگ - عمل فیکو ویترکتومی - جراحی آب مروارید (کاتاراکت) - تزریق داخل چشم

مهدی قاسمی

فوق تخصص شبکیه

برنامه کلینیک

شنبه 14:00 تا 19:30
یکشنبه 8:00 تا 12:00
دوشنبه 10:00 تا 13:00
 • مهسا جعفریان

 • فوق تخصص قرنیه

 • عمل های زیبایی و درمانی بلفاروپلاستی - جراحی آب مروارید (کاتاراکت) - جراحی آب سیاه (گلوکوم) - عمل حذف عینک با روش لیزیک - عمل پیوند قرنیه

مهسا جعفریان

فوق تخصص قرنیه

برنامه کلینیک

شنبه 10:00 تا 13:00
دوشنبه 8:00 تا 10:45
 • نسترن نصرت

 • فوق تخصص قرنیه

 • جراحی کاتاراکت (آب مروارید) - کاشت لنز داخل چشمی Artisan & ICL - عمل حذف عینک با روش های PRK - Trans-PRK - فمتولیزیک - کاشت رینگ داخل قرنیه - کراس لینک قرنیه - پیوند ممبران آمنیوتیک - عمل ناخنک چشم - عمل پیوند قرنیه - جراحی گلوکوم (آب سیاه)

نسترن نصرت

فوق تخصص قرنیه

برنامه کلینیک

شنبه 8:30 تا 13:00
یکشنبه 17:00 تا 19:30
سه شنبه 9:00 تا 14:00
 • ستاره ثاقب

 • فوق تخصص زیبایی و انحراف چشم

 • عمل های زیبایی و درمانی بلفاروپلاستی - جراحی انتروپیون و اکتروپیون - عمل زیبایی و درمانی افتادگی پلک (پتوز) - جراحی کاتاراکت - عمل حذف عینک با روش های PRK - فمتولیزیک - بازکردن مجرای اشکی - جراحی انحراف چشم - تخلیه چشم - عمل ناخنک چشم - تومورهای پلک

ستاره ثاقب

فوق تخصص زیبایی و انحراف چشم

برنامه کلینیک

یکشنبه 10:00 تا 13:00
سه شنبه 10:00 تا 13:00
 • فاطمه آرمانفر

 • فوق تخصص قرنیه

 • جراحی کاتاراکت (آب مروارید) - کاشت لنز داخل چشمی - عمل حذف عینک با روش فمتولیزیک - عمل حذف عینک با روش Trans-PRK - عمل حذف عینک با روش PRK - عمل ناخنک چشم - جراحی گلوکوم (آب سیاه) - جراحی انسداد مجرای اشکی - جراحی زیبایی پلک (بلفاروپلاستی)

فاطمه آرمانفر

فوق تخصص قرنیه

برنامه کلینیک

شنبه 8:30 تا 12:00
چهارشنبه 8:30 تا 12:00
پنجشنبه 9:30 تا 12:30
 • راضیه بیانی

 • متخصص چشم

 • جراحی کاتاراکت (آب مروارید) - عمل رفع انسداد مجاری اشکی - بلفاروپلاستی - شالازیون - ناخنک

راضیه بیانی

متخصص چشم

برنامه کلینیک

یکشنبه 15:00 تا 17:30
سه شنبه 15:00 تا 17:30
پنجشنبه 9:30 تا 11:30
پنجشنبه 15:00 تا 18:00
 • محمد شریفی

 • فوق تخصص زیبایی و انحراف چشم

 • جراحی های زیبایی پلک - بلفاروپلاستی - فیلرهای دور چشم - تزریق بوتاکس - لیفت ابرو - جراحی ترمیمی پلک - جراحی اربیتال برای تومورها - روش‌های بازسازی مدار چشم - انجام جراحی های مجرای اشکی - تکنیک های جدید جراحی استرابیسم

محمد شریفی

فوق تخصص زیبایی و انحراف چشم

برنامه کلینیک

شنبه 16:30 تا 18:00
دوشنبه 18:00 تا 19:00
 • خاطره تقی زاده

 • متخصص چشم

 • جراحی کاتاراکت (آب مروارید) - جراحی انحراف چشم - جراحی های رفع عیوب انکساری - جراحی ناخنک - جراحی شالازیون - بلفاروپلاستی - جراحی مجرای اشکی و پروبینگ

خاطره تقی زاده

متخصص چشم

برنامه کلینیک

شنبه 16:30 تا 19:30
دوشنبه 17:00 تا 19:30
چهارشنبه 16:30 تا 19:30
دوشنبه 8:00 تا 12:00
 • نغمه طهرانیان

 • فوق تخصص شبکیه

 • معاینات تخصصی چشم پزشکی - جراحی های شبكيه شامل پارگی و خونريزی شبكيه - انواع ليزرهای شبكيه - تزريقات داخل چشم

نغمه طهرانیان

فوق تخصص شبکیه

برنامه کلینیک

یکشنبه 15:00 تا 18:00
 • سعید شکوهی راد

 • فوق تخصص قرنیه

 • پیوند قرنیه - عمل حذف عینک به روش لیزیک - جراحی کاتاراکت (آب مروارید) - دوره تکمیلی گلوکوم (آب سیاه)

سعید شکوهی راد

فوق تخصص قرنیه

برنامه کلینیک

چهارشنبه 14:00 تا 16:00
 • ابوالفضل حسین زاده

 • متخصص چشم

 • معاینات تخصصی چشم پزشکی - عمل حذف عینک با روش ترنس پی آرکی - عمل حذف عینک با روش پی آرکی - عمل حذف عینک با روش لیزیک - جراحی آب مروارید (کاتاراکت) - جراحی مجاری اشکی

ابوالفضل حسین زاده

متخصص چشم

برنامه کلینیک

پنجشنبه 14:30 تا 17:00
 • حسین محمدنژاد

 • فوق تخصص قرنیه

 • جراحی کاتاراکت (آب مروارید) - کاشت لنز داخل چشمی - عمل حذف عینک با روش فمتولیزیک - عمل حذف عینک با روش Trans-PRK - عمل حذف عینک با روش PRK - عمل ناخنک چشم - عمل پیوند قرنیه - جراحی گلوکوم (آب سیاه)

حسین محمدنژاد

فوق تخصص قرنیه

برنامه کلینیک

پنجشنبه 16:00 تا 18:00
 • سارا مشهدی نژاد

 • متخصص قلب و عروق

سارا مشهدی نژاد

متخصص قلب و عروق

برنامه کلینیک

 • علی خدایی

 • متخصص چشم

 • جراحی مجاری اشکی (DCR) - عمل حذف عینک به روش فمتولیزیک - عمل حذف عینک به روش لیزیک - عمل حذف عینک به روش PRK - جراحی کاتاراکت (آب مروارید) - فیکو - ناخنک

علی خدایی

متخصص چشم

برنامه کلینیک

یکشنبه 15:00 تا 16:30
دوشنبه 15:00 تا 16:30
سه شنبه 17:00 تا 18:30
چهارشنبه 9:30 تا 11:00
 • ناصر شعیبی

 • فوق تخصص شبکیه

 • معاینات تخصصی چشم پزشکی - جراحی های شبكيه شامل پارگی و خونريزی شبكيه - انواع ليزرهای شبكيه - تزريقات داخل چشم

ناصر شعیبی

فوق تخصص شبکیه

برنامه کلینیک

 • سیده مریم حسینی

 • فوق تخصص شبکیه

 • معاینات تخصصی چشم پزشکی - جراحی های شبكيه شامل پارگی و خونريزی شبكيه - انواع ليزرهای شبكيه - تزريقات داخل چشم

سیده مریم حسینی

فوق تخصص شبکیه

برنامه کلینیک

 • حمید واعظی

 • متخصص چشم

 • جراحی انسداد مجرای اشکی (DCR) - عمل حذف عینک به روش PRK - عمل حذف عینک به روش Trans-PRK - جراحی کاتاراکت (آب مروارید) - ناخنک - معاینات اطفال

حمید واعظی

متخصص چشم

برنامه کلینیک

پنجشنبه 8:00 تا 12:00
شنبه 15:30 تا 19:30
دوشنبه 15:30 تا 19:30
سه شنبه 15:30 تا 19:30
پنجشنبه 15:30 تا 19:30
 • رحیم صفاری

 • فوق تخصص قرنیه

 • پیوند قرنیه - جراحی آب سیاه (گلوکوم) - جراحی آب مروارید (کاتاراکت) - عمل حذف عینک با روش فمتولیزیک

رحیم صفاری

فوق تخصص قرنیه

برنامه کلینیک

شنبه 9:30 تا 13:00
یکشنبه 9:30 تا 13:00
سه شنبه 16:30 تا 19:00
یکشنبه 16:30 تا 19:00
دوشنبه 16:00 تا 19:00
 • ملیحه نیک اندیش

 • فوق تخصص قرنیه

ملیحه نیک اندیش

فوق تخصص قرنیه

برنامه کلینیک

شنبه 15:00 تا 18:00
پنجشنبه 15:00 تا 18:00
چهارشنبه 15:00 تا 18:00
 • شاهین جهانی ملکی

 • فوق تخصص شبکیه

شاهین جهانی ملکی

فوق تخصص شبکیه

برنامه کلینیک

شنبه 16:00 تا 19:00
سه شنبه 16:00 تا 19:00
پنجشنبه 16:00 تا 19:00