افزایش اندازه متن اندازه پیش فرض کاهش اندازه متن
چاپ صفحه

 

آشنایی با مفهوم پروتكل ترخیص ایمن بیمار ( SMART discharge protocol ) در بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی بینا مشهد

 

در بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی بینا مشهد ، پروتكل ترخیص ایمن بیمار به روش SMART ( SMART discharge protocol ) برای بیماران و همراهان عزیز ایجاد شده است تا  نه تنها در بیمارستان ایمنی بیمار رعایت گردد ، بلکه حتی پس از ترخیص و زمانی كه بیمار به منزل رسیده است.

پروتكل ترخیص ایمن به منظور بهبود مراقبت های ارائه شده به بیماران و خانواده ها و ارتقا فرایند ترخیص تدوین شده است. با توجه به اهمیت فرایند ترخیص ، چارچوب اسمارت به منظور اطمینان از توجه به 5 حوزه مهم و نیازمند توجه در زمان ترخیص تدوین شده است این 5 موضوع عبارتند از:

علائم ( Signs ) ، داروها ( Medications ) ، زمان ویزیت بعدی ( Appointments ) ، نتایج ( Results ) و صحبت های لازم ( Talk with me ).

 

علائم (Signs)

علائم بیماری ، نشانه های هشدار به بیمار و خانواده آموزش داده شود.

 

 

داروها (Medications)

اطلاعات لازم درخصوص داروهای مورد استفاده در منزل ، شرایط نگهداری ، روش و زمان مصرف ، عوارض جانبی داروها به بیمار و خانواده به صورت کتبی و شفاهی ارائه گردد.

 

 

زمان ویزیت بعدی (Appointments)

زمان ویزیت و مراجعات بعدی به پزشک ، درمانگاه یا بیمارستان بیان شود.

 

 

نتایج (Results)

نحوه پیگیری و دریافت نتایج برخی از آزمایشات پاراکلینیکی از قبیل نمونه های پاتولوژی و سایر موارد به بیمار و خانواده آموزش داده شود.

 

 

صحبت های لازم (Talk with me)

زمان کافی برای گفتگو و پاسخ دادن به پرسش ها و ابهامات بیمار و خانواده در خصوص مراقبت های لازم در منزل توسط کادر درمان بخش اختصاص داده شود.

 

نکته مهم پروتکل ترخیص ایمن بیمار یا SMART: در گزارشات پرستاری عبارت ترخیص با پروتکل SMART انجام شد، قید می شود.

مطالعه بیشتر