افزایش اندازه متن اندازه پیش فرض کاهش اندازه متن
چاپ صفحه

 

تجهیزات تصویربرداری در بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی بینا مشهد

 

بیومتری چشم

بیومتری برای اندازه گیری اجزای مختلف سیستم اپتیکی چشم مانند محاسبه ضخامت قرنیه، اندازه گیری طول قدامی-خلفی چشم، ضخامت عدسی چشم و محاسبه قدرت لنزهای داخل چشمی جهت انجام عمل آب مروارید صورت می گیرد.

 

IOL Master

یکی از وسایل پیشرفته ای است که با آن می توان در مدت زمان یک دقیقه و بدون تماس با چشم اقدام به اندازه گیری طول قدامی-خلفی چشم و انحنای سطح چشم کرد. بنابراین خطرات مربوط به تماس با دستگاه های چشمی را نداشته و برای استفاده از آن احتیاجی به بی حسی نمی باشد.

 

Aladdin

این دستگاه نیز به صورت غیر تماسی بیومتری، توپوگرافی و ارزیابی طول قدامی-خلفی کره چشم را برای تعیین لنزهای داخل چشمی قبل از عمل آب مروارید (کاتاراکت) به کار می رود.

 

A-Scan

در این تکنیک ها از امواج مافوق صوت استفاده شده و پروب دستگاه سونوگرافی می تواند پس از استفاده از قطره بی حسی مستقیما بر روی چشم یا بر روی پلک قرارداده شود A-Scan قسمتی از ارزیابی های پیش از عمل آب مرواریدهای پیشرفته است، تا بتوان قدرت لنز داخل چشمی مورد نیاز را با دقت مشخص کرد.

مطالعه بیشتر