افزایش اندازه متن اندازه پیش فرض کاهش اندازه متن
چاپ صفحه

 

بررسی میدان بینایی

 

میدان بینایی محدوده ای از فضا می باشد که با نگاه ثابت چشم به یک نقطه، برای شخص قابل رویت است. بررسی میدان بینایی با استفاده از دستگاه پریمتری صورت می گیرد.

کاربرد اصلی این تست برای تشخیص و پیگیری گلوکوم (آب سیاه) است. همچنین به تشخیص انواع بیماری های اعصاب چشم و مسیرهای بینایی در مغز کمک می کند.

مطالعه بیشتر