افزایش اندازه متن اندازه پیش فرض کاهش اندازه متن
چاپ صفحه

هفته پرستار، سرپرستار کلینیک

 

تبریک سرپرستار کلینیک بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی بینا مشهد به مناسبت گرامیداشت هفته پرستار

شعار روز سه شنبه 8 آذر 1401: پرستاری؛ رفع موانع خدمتی

 

 

سرپرستار کلینیک بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی بینا مشهد سرکار خانم قلی زاده:

 

روز پرستار، روز افتخار انسان به انسانیت گرامی باد.

مطالعه بیشتر