پزشکان چشم بینا
نام پزشک
تخصص
زمان
دکتراحمدی. سینا
فوق تخصص شبکیه
14:00 - 8:00
نام پزشک
دکتراحمدی. سینا
تخصص
فوق تخصص شبکیه
زمان
14:00 - 8:00

تماس با ما

اطلاعات تماس

آدرس:
بلوار وکیل آباد، خیابان سیدرضی، سیدرضی ۴۵، بیمارستان بینا
تلفن:
  • +98 51 36163
پذیرش (شنبه - پنجشنبه):
Info@EHBina.com
  • ۷ صبح الی ۱۴
  • ۱۵ الی ۲۰
  • پنجشنبه ها: ۷ صبح الی ۱۴