نام پزشک
تخصص
زمان
دکترجعفریان. مهسا
فوق تخصص قرنیه
10:00 - 8:00
دکتریعقوبی. نفیسه
فوق تخصص قرنیه
12:00 - 9:00
دکترحاتمی. مهدی
فوق تخصص گلوکوم
12:00 - 10:00
دکترحلمی. تکتم
فوق تخصص شبکیه
13:00 - 11:00
نام پزشک
دکترجعفریان. مهسا
تخصص
فوق تخصص قرنیه
زمان
10:00 - 8:00
نام پزشک
دکتریعقوبی. نفیسه
تخصص
فوق تخصص قرنیه
زمان
12:00 - 9:00
نام پزشک
دکترحاتمی. مهدی
تخصص
فوق تخصص گلوکوم
زمان
12:00 - 10:00
نام پزشک
دکترحلمی. تکتم
تخصص
فوق تخصص شبکیه
زمان
13:00 - 11:00

تماس با ما

اطلاعات تماس

آدرس:
بلوار وکیل آباد، خیابان سیدرضی، سیدرضی ۴۵، بیمارستان بینا
تلفن:
  • +98 51 36163
پذیرش (شنبه - پنجشنبه):
Info@EHBina.com
  • ۷ صبح الی ۱۴
  • ۱۵ الی ۲۰
  • پنجشنبه ها: ۷ صبح الی ۱۴